Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-VKS-P8 ngày 26/9/2022 và Kế hoạch số 88/KH-VKS-P8 ngày 29/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đoàn kiểm sát trực tiếp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa từ ngày 12/10/2022 đến ngày 14/10/2022.

Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự  - Công an tỉnh Khánh Hòa
Đ/c Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng, Trưởng Đoàn kiểm sát trực tiếp công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan THAHS - Công an tỉnh Khánh Hòa


Sau khi nghe lãnh đạo Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả công tác thi hành án hình sự (thời điểm kiểm sát từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2022), Đoàn kiểm sát trực tiếp đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, trực tiếp làm việc với các Đội nghiệp vụ có liên quan đến công tác thi hành án hình sự, nhận thấy:

Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 14 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời điểm kiểm sát (từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2022), Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa đã tập trung mọi lực lượng, đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Cơ sở giam giữ thuộc Công an tỉnh; đã phối hợp, thông tin kịp thời cho Viện kiểm sát cùng cấp trao đổi thống nhất các biện pháp để Cơ sở giam giữ tạm thời thực hiện nhằm khống chế dịch một cách nhanh nhất, an toàn nhất, không có trường hợp nào người bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù nào bị chết do dịch Covid-19; Đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, triển khai đến UBND huyện, thị xã, thành phố, các ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, giúp người chấp hành án xong án phạt tù sớm tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm an ninh trật tự...

Bên cạnh kết quả nêu trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa cũng còn một số tồn tại, thiếu sót, Đoàn kiểm sát trực tiếp đã Kết luận và Kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, tổ chức khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm đảm bảo công tác thi hành án hình sự tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật./.

Phòng 8

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập