Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố Cam Ranh

Thực hiện các Quyết định số 173, 175/QĐ-VKS-P8 ngày 26/9/2022 và Kế hoạch số 174, 176/KH-VKS-P8 ngày 08/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Trong thời gian 02 ngày 23 và 24/5/2023, Đoàn kiểm sát trực tiếp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ và công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố Cam Ranh (thời điểm kiểm sát từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/4/2023).

Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự  - Công an thành phố Cam Ranh
Đoàn trực tiếp kiểm sát tại buổi dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ và công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố Cam Ranh.

Đồng chí Trần Đình Hồng, Phó Viện trưởng, thay mặt Đoàn trực tiếp kiểm sát ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý giam giữ, giải quyết chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ và công tác thi hành án hình sự của Cơ quan Thi hành án - Công an thành phố Cam Ranh cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; đảm bảo an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; góp phần cùng các Cơ quan tiến hành tố tụng và Chính quyền địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng Ngành, địa phương.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm sát - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã nêu ra một số vi phạm, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và Kiến nghị yêu cầu khắc phục trong thời gian đến nhằm đảm bảo công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện tốt hơn.

Thông qua buổi dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát, Lãnh đạo Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố Cam Ranh đã tiếp thu các vi phạm, tồn tại mà Đoàn trực tiếp kiểm sát đã nêu, sẽ chỉ đạo tổ chức, thực hiện khắc phục và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát./.

Phòng 8 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập