Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết khiếu nại”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định  hành chính về việc giải quyết khiếu nại”
Toàn cảnh phiên tòa

Ngày 26/9/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Phòng 10) phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “
Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết khiếu nại” giữa người khởi kiện bà Đỗ Thị Nguyệt Thu và người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang.

Đây là vụ án hành chính phức tạp và có nhiều người tham gia với tư cách tố tụng khác nhau. Kiểm sát viên đã lựa chọn vụ án phù hợp với các tiêu chí của phiên tòa rút kinh nghiệm được quy định tại Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa đã nghiên cứu kỹ tài liệu có trong hồ sơ và nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ tài liệu, chứng cứ nên đã ban hành yêu cầu Tòa án tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để có cơ sở giải quyết vụ án. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ mới được Tòa án thu thập bổ sung và các quy định của pháp luật có liên quan, Kiểm sát viên đã đưa ra hướng giải quyết vụ án phù hợp, xây dựng sơ đồ tư duy để báo cáo án và chuẩn bị kỹ đề cương xét hỏi theo quy định


Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký, việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng. Kiểm sát viên đã thể hiện tác phong nghiêm túc, theo dõi đầy đủ diễn biến phiên tòa, chủ động tham gia hỏi đúng trọng tâm những vấn đề cần làm rõ nội dung vụ án để có căn cứ phát biểu quan điểm giải quyết vụ án phù hợp, đúng quy định pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết đầy đủ nội dung yêu cầu khởi kiện.

Qua xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã phát biểu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a  Khoản 2 Điều 5 NĐ 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015; điểm b Khoản 2 Điều 193 Luật TTHC: Chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện về hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 17905/QĐ-UB ngày 24/12/2021 của UBND TP. Nha Trang về việc giải quyết khiếu nại lần 1 của bà Đỗ Thị Nguyệt Thu; Hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 2157/QĐ-UB ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Đỗ Thị Nguyệt Thu; Yêu cầu UBND TP. Nha Trang thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất và Hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên.

Kết thúc phiên tòa, đơn vị đã tiến hành họp rút kinh nghiệm, đánh giá những ưu điểm, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Qua đó, mỗi đồng chí công chức, Kiểm sát viên đã tích lũy thêm những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh và tác phong nghề nghiệp, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên tại đơn vị.

Đăng Khoa

Liên kết website

Thông kê truy cập