Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai”

Ngày 21 và 25/6/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Phòng 10) phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai” giữa người khởi kiện bà Diệp Thị Cúc, bà Diệp Thị Mỹ Huệ và người bị kiện UBND thành phố Nha Trang. Việc chọn và đưa ra xét xử dưới hình thức phiên toà rút kinh nghiệm đối với vụ án nêu trên đã góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định  hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai”
Ảnh: Toàn cảnh phiên tòa xét xử

Vụ án được lựa chọn tổ chức làm phiên tòa rút kinh nghiệm là vụ án hành chính phức tạp, có quan hệ tranh chấp phổ biến xảy ra tại địa phương, nhiều người tham gia tố tụng và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đương sự, phù hợp với các tiêu chí của phiên tòa rút kinh nghiệm được quy định tại Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


Kiểm sát viên được phân công tham gia xét xử nhờ có sự chuẩn bị tốt nên đã chủ động tham gia đặt các hỏi đối với các đương sự, xoay quanh những nội dung chính, các tình tiết quan trọng cần làm sáng tỏ, làm cơ sở để giải quyết vụ án triệt để và có tính thuyết phục cao. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên cũng kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng trong quá trình xét xử, thể hiện được vai trò của Kiểm sát viên trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Diệp Thị Cúc và bà Diệp Thị Mỹ Huệ về việc: hủy Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00977/22336 ngày 20/11/2013 và Hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên.

Sau kết thúc phiên tòa, đơn vị đã tiến hành họp, rút kinh nghiệm chung theo đúng hướng dẫn của ngành. Qua phiên tòa rút kinh nghiệm, tạo điều kiện cho Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính tiếp cận thực tế, học hỏi, nâng cao được trình độ, kỹ năng nghiên tham gia phiên tòa, xử lý các tình huống tại phiên tòa, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Đăng Khoa - Phòng 10 VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập