Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính về quản lý đất đai khi thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định  hành chính và hành vi hành chính về quản lý đất đai khi thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại”
Ảnh tại phiên tòa xét xử 

Ngày 06 và 11/6/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Phòng 10) phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính về quản lý đất đai khi thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại” giữa người khởi kiện ông Phạm Minh Trí và người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh; Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh.

Vụ án được lựa chọn tổ chức làm phiên tòa rút kinh nghiệm là vụ án hành chính phức tạp, có quan hệ tranh chấp phổ biến xảy ra tại địa phương và có nhiều người tham gia với tư cách tố tụng khác nhau, phù hợp với các tiêu chí của phiên tòa rút kinh nghiệm được quy định tại Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quá trình giải quyết vụ án, Kiểm sát viên đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan để đưa ra hướng giải quyết vụ án cho phù hợp, chuẩn bị kỹ đề cương xét hỏi và dự thảo bài phát biểu theo quy định.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thẩm phán, Thư ký, việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng. Kiểm sát viên kiểm sát thủ tục bắt đầu phiên tòa đảm bảo đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính; tham gia hỏi người khởi kiện, người bị kiện để làm rõ nội dung vụ án.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của các đương sự tại phiên toà, Kiểm sát viên đã phân tích, đánh giá chặt chẽ, khách quan, toàn diện, đúng bản chất nội dung vụ án. Trên cơ sở đó, Kiểm sát viên đã phát biểu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Minh Trí về việc: hủy Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND huyện Khánh Vĩnh; Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện Khánh Vĩnh; Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh và buộc UBND huyện Khánh Vĩnh tiến hành thẩm định lại giá trị công trình xây dựng trên đất bị thu hồi và Hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên.

Sau kết thúc phiên tòa, đơn vị đã tiến hành họp, rút kinh nghiệm chung theo đúng hướng dẫn của ngành. Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm giúp nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia phiên tòa của Kiểm sát viên theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Đồng thời cũng là dịp để Kiểm sát viên, công chức tại đơn vị học tập, rút kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức, rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình nghiên cứu, giải quyết vụ án.

Đăng Khoa - Phòng 10 VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập