Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngành Kiểm sát Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017

Trong các ngày từ 25 - 29/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị VKS huyện phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2017.

Tại Hội nghị, các đơn vị được nghe Lãnh đạo Viện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức đã đề ra, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đại diện Ban chấp hành công đoàn báo cáo kết quả  hoạt động của Công đoàn cơ quan năm 2017; Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả kiểm tra tài chính ngân sách cấp của cơ quan cũng như báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017.

Ngành Kiểm sát Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017
Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2017, các đơn vị đều đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 7 đơn vị đạt xuất sắc (Phòng 7, Phòng 9, Phòng 11, Văn phòng, Viện kiểm sát huyện Diên Khánh, Viện kiểm sát huyện Cam Lâm, Viện kiểm sát huyện Khánh Vĩnh). Đơn vị được nhận cờ dẫn đầu Khối thi đua tỉnh: Phòng 11; Khối thi đua huyện: Viện kiểm sát huyện Diên Khánh. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa được nhận cờ thi đua Ngành kiểm sát. Hầu hết các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên đều đạt “vững mạnh xuất sắc”, Về Đảng: đạt “trong sạch vững mạnh”.

 Tại phần thảo luận, cán bộ, công chức và người lao động của các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích nhằm hạn chế những tồn tại, thiếu sót trong năm 2017 và đề ra các chỉ tiêu cụ thể để cán bộ, công chức và người lao động phấn đấu thực hiện trong năm 2018. Lãnh đạo các đơn vị đã giải đáp đầy đủ những ý kiến, thắc mắc của cán bộ, công chức và người lao động. Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết năm 2018, trong đó có nội dung: phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Đảng bộ, Chi bộ phấn đấu đạt “trong sạch vững mạnh”, Công đoàn và Chi đoàn phấn đấu đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc”.

Cán bộ, công chức và người lao động dự Hội nghị tham gia góp ý thông qua  Quy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị.

Thành công của Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 đã phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động; góp phần xây dựng cơ quan trong sach, vững mạnh; tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ, công chức cũng như tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong toàn ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


Một số hình ảnh Hội nghị cán bộ công chức tại các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố:

Ngành Kiểm sát Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017
Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm
Ngành Kiểm sát Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017
Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh

Tuấn Văn

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập