Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra hoạt động nghiệp vụ năm 2020 tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh

Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-VKS ngày 12/3/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 26/3/2021, Đoàn Thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1072/KL-VKS ngày 26/11/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thanh tra chuyên đề nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh.

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra hoạt động nghiệp vụ năm 2020 tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh
Ảnh chụp tại buổi làm việc của Đoàn Thanh tra

Qua kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra về hoạt động nghiệp vụ năm 2020 nhận thấy: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh đã tổ chức kiểm điểm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với các cá nhân Lãnh đạo, Kiểm sát viên để xảy ra những sai sót, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thông qua các vụ án mà Đoàn Thanh tra đã nêu trong Kết luận thanh tra. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị, yêu cầu được nêu trong Kết luận thanh tra. Qua đó, Lãnh đạo, Kiểm sát viên của đơn vị rút ra được những kinh nghiệm, thận trọng hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Đáng lưu ý là từ sau thời điểm công bố Kết luận thanh tra đến nay, đơn vị không để xảy ra tình trạng trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn Thanh tra phát biểu ghi nhận những kết quả mà đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh đã tổ chức thực hiện theo các nội dung Kiến nghị, yêu cầu được nêu trong Kết luận thanh tra, đồng thời phát biểu một số ý kiến kết luận sơ bộ đối với việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh./.

Thanh tra - Khiếu tố

Liên kết website

Thông kê truy cập