Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Hiệu quả từ công tác kiến nghị phòng ngừa đối với Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; Kế hoạch số 02/KH-VKS-VP ngày 03/01/2023 của VKSND tỉnh Khánh Hòa về công tác của Ngành kiểm sát Khánh Hòa năm 2023

Qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc hôn nhân gia đình của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Phòng 09 phát hiện một số Mảnh trích đo địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Sơn đo vẽ không đúng hiện trạng thửa đất tranh chấp, không thể thi hành được bản án hôn nhân gia đình sau khi bản án hôn nhân gia đình có hiệu lực pháp luật. Đơn vị đã tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Sơn. Bản kiến nghị phòng ngừa đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Sơn.

Kiến nghị phòng ngừa đã làm rõ nguyên nhân, chỉ ra  các Mảnh trích đo địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Sơn đo vẽ không đúng với hiện trạng thửa đất tranh chấp, từ đó giúp cho Sở Tài nguyên và Môi trường có những chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác đo vẽ các thửa đất tranh chấp trong giải quyết vụ án liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phương Huệ

Liên kết website

Thông kê truy cập