Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ

Thực hiện kế hoạch đề ra, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị toàn Đảng bộ năm 2014 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Kháng - Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các Đảng viên đã được quán triệt Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa khóa IV về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2014; nghe trình bày tóm tắt kết quả hoạt động của Đảng bộ, kết quả xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2013. Năm 2013, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đang được đề nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng bằng khen 03 năm liền đạt Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; 9/9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ được công nhận “Trong sạch, vững mạnh”, trong đó 02 Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu được tặng giấy khen, 01 Chi bộ được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen 03 năm liền đạt  “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; 50/50 đảng viên đủ điều kiện xếp loại được công nhận là đảng viên đủ tư cách, trong đó 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 39 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 10 đảng viên được Đảng ủy VKSND tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen, 09 đảng viên được Chi bộ biểu dương, 03 đảng viên được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen 03 năm liền đạt được xếp loại Đảng viên xuất sắc. Hội nghị đã thông qua kế hoạch đăng ký phấn đấu của Đảng bộ cơ quan năm 2014; triển khai, quán triệt kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Năm 2014, Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa đề ra 08 công tác trọng tâm gồm:

           

1/ Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng và đẩy mạnh việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả; lãnh đạo đảng viên tập trung thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ

            2/ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 4 tại Đảng bộ, Chi bộ có biện pháp khắc phục sớm những tồn tại khuyết điểm sau kiểm điểm Trung ương 4 đã chỉ ra đối với tập thể và cá nhân. Xây dựng nội bộ đoàn kết, cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

            3/ Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và các đoàn thể hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể phát động, thôngq ua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, quần chúng ưu tú để giúp đỡ và giưới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

            4/ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 và Kết luận số 79 của Bộ Chính trị về cải cách các cơ quan tư pháp theo đề án Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực và VKSND khu vực, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để từng bước thực hiện theo lộ trình chung.

            5/ lãnh đạo đơn vị triển khai và từng bước thực hiện có hiệu quả đề án về cải cách chế độ công vụ, công chức theo kế hoạch chung của toàn ngành.

            6/ Phối hợp và tham gia ý kiến cùng Ban cán sự Đảng về kiện toàn sắp xếp bộ máy bảo đảm cho hoạt động thông suốt và có hiệu quả cũng như việc đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ.

            7/ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo kế hoạch.

            8/ Tiếp tục lãnh đạo các Chi bộ thực hiện đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động của đơn vị.

            Năm 2014, Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa phấn đấu:

            + Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa được công nhận “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu.

            + 09/09 Chi bộ trực thuộc được công nhận “Trong sạch vững mạnh”, trong đó 02 Chi bộ được công nhận “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu.

            + Trên 98% Đảng viên được xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 10 đảng viên được xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy khen thưởng.

            + Được VKSND tối cao tặng bằng khen.

            + Công đoàn và Chi đoàn cơ quan VKSND tỉnh Khánh Hòa được công nhận “Vững mạnh xuất sắc”.

Tấn Trung

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập