Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CỤM THI ĐUA SỐ 10 – VKSND TỐI CAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÌNH BẦU CỤM TRƯỞNG, CỤM PHÓ VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 01/3/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các Cụm thi đua, Khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024.

Chiều ngày 27/3/2024, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Cụm thi đua số 10 tổ chức Hội nghị bình bầu Cụm trưởng, Cụm phó và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, các đồng chí Thường trực Hội đồng thi đua và công chức làm công tác thi đua – khen thưởng của 05 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh và Bình Phước.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thảo luận, thống nhất bình bầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận là Cụm trưởng và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận là Cụm phó Cụm thi đua số 10 năm 2024. Đồng thời, tiến hành ký kết giao ước thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu công tác, nhiệm vụ được giao năm 2024.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

CỤM THI ĐUA SỐ 10 – VKSND TỐI CAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÌNH BẦU CỤM TRƯỞNG, CỤM PHÓ VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024
CỤM THI ĐUA SỐ 10 – VKSND TỐI CAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÌNH BẦU CỤM TRƯỞNG, CỤM PHÓ VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024
CỤM THI ĐUA SỐ 10 – VKSND TỐI CAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÌNH BẦU CỤM TRƯỞNG, CỤM PHÓ VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024

Thái Bình - Văn phòng VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập