Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG NĂM 2019

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-VKS-VP ngày 18/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác của Ngành kiểm sát Khánh Hòa năm 2019. Vừa qua, ngày 21/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề “Rút kinh nghiệm về trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng năm 2019” do đồng chí Nguyễn Thanh Hào – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa chủ trì. Hội nghị  được tổ chức nhằm đánh giá những ưu điểm, tồn tại; làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; nâng cao chất lượng các hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử nhằm thực hiện tốt chủ trương “hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng”; trao đổi kinh nghiệm; giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho đội ngũ công chức, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tại Hội nghị, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự sơ thẩm (Phòng 1) – Đơn vị tham mưu Lãnh đạo Viện tổ chức tập huấn đã báo cáo tham luận về thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm, kinh nghiệm, giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng công tác THQCT & KSĐT, KSXX nhằm hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần lượt phát biểu nội dung tham luận của các đơn vị.

Sau phát biểu tham luận, Hội nghị tiến hành thảo luận, sôi nổi với các ý kiến vướng mắc về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự sơ thẩm tại các đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thanh Hào – chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Đình Hồng và Trưởng phòng các Phòng Nghiệp vụ đã giải đáp và yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác một cách linh hoạt, chủ động phối hợp giải quyết vụ án giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trên tinh thần theo đúng quy định của pháp luật Tố tụng hình sự và các Thông tư và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan.

Tại Hội nghị, với nhiệm vụ phân công Phó Viện trưởng phụ trách trực tiếp Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự phúc thẩm (Phòng 7), đồng chí Trần Đình Hồng đã phát biểu các ý kiến nhằm làm rõ các nội dung tham luận mà các đơn vị tham gia phát biểu; quán triệt các vấn đề nhằm hạn chế án hủy hình sự sơ thẩm tại Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Cuối chương trình, đồng chí Hào đã kết luận và bế mạc Hội nghị. Việc tổ chức hội nghị tập huấn đã đảm bảo nghiêm túc, thực chất, đầy đủ các thành phần, bố trí thời gian, địa điểm hợp lý để tập trung được nhiều ý kiến tham luận, trao đổi kiến thức, rút ra được kinh nghiệm nhằm tìm ra giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát; khắc phục tình trạng hình thức, không hiệu quả thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành./.

Thu Sương

Liên kết website

Thông kê truy cập