Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề về kỹ năng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành dân sự

Thực hiện Chị thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành kiểm sát nhân dân năm 2023; Hướng dẫn số 37/HD-VKSTC ngày 29/12/2022 của Vụ 11 về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023; Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC ngày 03/01/2023 của Vụ 8 về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023; Kế hoạch số 02/KH-VKS-VP ngày 10/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Chương trình công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023 của Phòng 8.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề về kỹ năng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành dân sự
Đ/c Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng VKSND T. Khánh Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị

Sáng ngày 29/9/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn 02 Chuyên đề: “Một số kỹ năng phát hiện vi phạm thường gặp trong công tác kiểm sát hoạt động quản lý, thu, chi tiền thi hành án dân sự”“Nâng cao chất lượng và kỹ năng công tác kiểm sát trực tiếp Cơ sở giam giữ cùng cấp, bảo đảm các chế độ cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân” cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát 02 cấp tỉnh Khánh Hòa.

Tại Hội nghị tập huấn, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh và Phòng 8 đã giải đáp một số khó khăn vướng mắc của Viện kiểm sát cấp huyện trong công tác nghiệp vụ, đồng thời giúp cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên được phân công làm công tác nghiệp vụ có thêm kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án./.

Phòng 8

Liên kết website

Thông kê truy cập