Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

           Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thống nhất lựa chọn Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long làm đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý.

          Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo theo công văn đính kèm tại đây: CV 234.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập