Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH HUYỆN DIÊN KHÁNH PHÁT ĐỘNG VÀ ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021

Chiều ngày 24/3/2021, tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, Khối thi đua các Cơ quan nội chính huyện tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hiệp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên Khối thi đua các Cơ quan nội chính gồm: Viện Kiểm sát nhân dân huyện – Trưởng khối, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Đội quản lý thị trường số 5.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý, đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong bảng tổng hợp đăng ký giao ước thi đua phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Sau đó, các đơn vị thống nhất với nội dung Quy chế hoạt động thi đua; Bản đăng ký giao ước thi đua của khối và tiến hành ký kết giao ước thi đua : Theo đó, từng cơ quan, đơn vị thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ đề phát động phong trào thi đua đã đăng ký với Ngành, với Khối và Uỷ ban nhân dân huyện Diên Khánh, để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH HUYỆN DIÊN KHÁNH PHÁT ĐỘNG VÀ ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021
Các đơn vị trong Khối thi đua tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệp ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của Khối nội chính trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Duy Cường – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh
thay mặt đơn vị cảm ơn sự đóng góp ý kiến của đồng chí Lê Văn Hiệp và hứa sẽ cùng tập thể các đơn vị thành viên Khối nội chính phối hợp tổ chức giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong Khối thi đua; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh chính trị của địa phương.

Văn Công

Liên kết website

Thông kê truy cập