Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2024)

Chi đoàn VKSND tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023)

Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023. Chiều ngày 03/02/2023, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên Chi đoàn về lịch sử quang vinh và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chặng đường 93 năm qua.

Chi đoàn VKSND tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023)
Ảnh chụp tại tuổi tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)

Sự ra đời, quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa gắn liền với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,
những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Bước sang năm 2023, để phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, mỗi đoàn viên Chi đoàn cần nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, phấn đấu xây dựng quê hương Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước, của tỉnh Khánh Hòa; cổ vũ, động viên đoàn viên thanh niên vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đăng Khoa

Liên kết website

Thông kê truy cập