Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2024)

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, Kế hoạch số 02/KH-VKS-VP ngày 03/01/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa về công tác của ngành Kiểm sát Khánh Hòa năm 2023, sáng ngày 13/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Duy Cường – Viện trưởng VKSND thành phố Nha Trang đã quán triệt các nội dung cơ bản tại công văn số 14/VKS-VP ngày 09/01/2023 thông báo kết luận của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Trên cơ sở đó, VKSND thành phố Nha Trang đã thông qua các nội dung của Kế hoạch triển khai công tác năm 2023, cụ thể: Tiếp tục chú trọng tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp hữu hiệu về chính trị, nghiệp vụ và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của pháp luật hình sự, chú trọng nguyên tắc suy đoán vô tội; Tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và Quy chế phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Tăng cường công tác kiểm sát Thi hành án Hình sự, Dân sự, Hành chính theo yêu cầu của Nghị quyết số 76/2022/QH15; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức nành Kiểm sát Khánh Hòa trong ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số; Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 01/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao “Về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công”.

Tại Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã đề ra hai nội dung cơ bản trong công tác đột phá năm 2023. Tập thể đơn vị đã biểu quyết nhất trí thực hiện tốt và đạt kết quả cao trong đột phá tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong toàn Ngành năm 2023, cụ thể: Thực hiện Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 05/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân; Tổ chức thực hiện xây dựng sơ đồ tư duy trong việc báo cáo án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại; 100% các vụ án do Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo thực hiện báo cáo bằng sơ đồ tư duy; Tiếp tục thực hiện chữ ký số, quản lý văn bản và hộp thư điện tử Ngành; Cập nhật 100% án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính vào các phần mềm quản lý án của Ngành./.

VKSND TP Nha Trang

Liên kết website

Thông kê truy cập