Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
10/02/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- 14 giờ: Đ/c Hào dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua Công đoàn khối Nội chính tỉnh năm 2020.
- 14 giờ: Công đoàn Viện kiểm sát tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Công đoàn khối nội chính tỉnh năm 2020 (mời toàn thể Ban Chấp hành Công đoàn dự).

Thứ ba
11/02/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng dự Hội nghị trù bị tổng kết phòng trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 của Khối thi đua các cơ quan Nội chính tại Sơ Tư pháp tỉnh.

Thứ tư
12/02/2020

Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ năm
13/02/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

Thứ sáu
14/02/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra - Khiếu tố.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1. 

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 5. Lịch tuần ngày 10.02.2020.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập