Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
09/12/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào dự họp tại Tỉnh ủy.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ ba
10/12/2019

- Viện trưởng dự họp kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI (02 ngày).

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
11/12/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

Thứ năm
12/12/2019

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hồng dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân tại Hội trường Tỉnh ủy.

- Hội nghị cán bộ chủ chốt để nhận xét, đánh giá Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh (Thành phần tham dự gồm: Viện trưởng các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng và tương đương, đại diện công đoàn, chi đoàn).

Thứ sáu
13/12/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10. 

- Viện trưởng dự họp Ban chấp hành tỉnh ủy.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 46. Lịch tuần ngày 09.12.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập