Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Công đoàn Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hoà nỗ lực phấn đấu giữ vững phong trào thi đua

Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh, sinh hoạt trong Công đoàn khối nội chính. Hiện nay, Công đoàn có 71 cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên sinh hoạt tại 06 tổ Công đoàn, trong đó 65 đoàn viên có trình độ đại học, cao đẳng, 54 đoàn viên là Đảng viên. Thời gian qua, Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn; thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ công chức, viên chức đoàn viên; tăng cường công tác phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan duy trì và đẩy mạnh hoạt động phong trào góp phần vào thành tích chung của cơ quan mà ngành và địa phương giao phó, cũng góp phần vào thành tích chung của Công đoàn khối và Công đoàn viên chức tỉnh.

            Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, Công đoàn Viện kiểm sát tỉnh đã đẩy mạnh công tác này với phương thức tăng cường phối hợp với Đảng uỷ, Chính quyền và các đoàn thể thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên. Công đoàn đã duy trì chế độ đọc báo vào đầu giờ mỗi buổi sáng làm việc để phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, cũng như triển khai, thực hiện kịp thời các chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn; vận động cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh; phát động các phong trào thi đua trong toàn cơ quan. Trọng tâm của công tác này trong thời gian qua là công đoàn thường xuyên vận động cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hiện nay Công đoàn đã phối hợp với Đảng uỷ, Chính quyền tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên học tập Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” do Viện kiểm sát tối cao phát động. Một trong những công tác quan trọng của công đoàn là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước cho cán bộ công chức, viên chức đoàn viên trong cơ quan nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch công tác của cơ quan và chương trình hoạt động đã đề ra, Công đoàn chủ động phối hợp với Chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và vận động đoàn viên tích cực tham gia phong trào thi đua do ngành, cơ quan phát động và tích cực tham gia các phong trào khác như: phong trào cán bộ công chức, viên chức “trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả… Công đoàn còn phối hợp với Chính quyền tổ chức các đợt thi đua ngắn ngày nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, cũng như thúc đẩy phong trào thi đua trong đoàn viên nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, công tác mà kế hoạch công tác đã đề ra.

            Bên cạnh đó, Công đoàn Viện kiểm sát tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc duy trì, đẩy mạnh các hoạt động của công đoàn như: vận động đoàn viên tích cực tham gia các hội thao, hội thi do Công đoàn khối và Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức; 100% cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên tích cực tham gia công tác xã hội, trong đó Công đoàn đã thực hiện tốt việc thăm và tặng quà các gia đình ở xã miền núi Sơn Tân – huyện Cam lâm; phối hợp với Chính quyền tổ chức giao lưu, dã ngoại, học tập kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhân các ngày lễ 8/3, 20/10…

            Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo đến đời sống của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên như: tham gia Hội đồng xét nâng lương, xét thi đua – khen thưởng; tham gia góp ý vào Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát tối cao ban hành; đề nghị Chính Quyền xem xét cử cán bộ tham gia các khoá học để nâng cao trình độ nghiệp vụ và lý luận chính trị; kịp thời thăm hỏi, trợ cấp và đề xuất chính quyền, Công đoàn viên chức tỉnh trợ cấp đối với các trường hợp khó khăn; ban nữ công thành lập quỹ tương thân để giúp đỡ cán bộ nữ trong lúc khó khăn, tính đến nay số tiền quỹ đóng góp được hơn 17 triệu đồng và đã giúp đỡ cho 15 lượt cán bộ nữ mượn để đi học, sửa chữa nhà cửa… Ngoài ra, Công đoàn còn thực hiện tốt công tác chăm lo con của cán bộ công chức, viên chức đoàn viên trong cơ quan như: phối hợp với Chính quyền, Chi đoàn tổ chức và tặng quà cho các cháu nhân ngày 1/6, Tết trung thu và khen thưởng các cháu đạt học sinh giỏi, xuất sắc trong năm học…

            Công tác xây dựng tổ chức công đoàn đã được đơn vị thực hiện tốt. Ngay sau khi đại hội, Ban chấp hành Công đoàn nhanh chóng xây dựng Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp giữa ban chấp hành với Thủ trưởng đơn vị và Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra. Thường xuyên quan tâm phát triển đoàn viên mới và giới thiệu cho Đảng uỷ xem xét, đề nghị kết nạp Đảng đối với các đoàn viên xuất sắc; thành lập Ban nữ công và củng cố lại các tổ chức đoàn đi vào hoạt động có nề nếp. Uỷ ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt chương trình hoạt động hàng năm đề ra. Công đoàn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định và công tác thi đua khen thưởng.

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà được Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá là một đơn vị hoạt động tốt, giũ vững được phong trào hoạt động công đoàn. Trên cơ sở kết quả hoạt động đã đạt được, trong năm 2010, 2011 và 2012 Công đoàn Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hoà đều được Công đoàn viên chức tặng giấy khen, trong đó năm 2010, 2012 được công nhận là đơn vị dẫn đầu Công đoàn khối nội chính.

Cơ cấu tổ chức Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2012-2014:
 Bấm vào đây để xem cơ cấu tổ chức Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2012 - 2014

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập