Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Công đoàn và Chi đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh phối hợp thực hiện công trình “Tủ sách pháp luật”

Thực hiện Công văn số 31/LĐ ngày 16/3/2023 của Liên đoàn Lao động thành phố Cam Ranh, Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 và hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Công đoàn và Chi đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh phối hợp thực hiện công trình “Tủ sách pháp luật”
Ảnh: "Tủ sách pháp luật" tại VKSND TP Cam Ranh

Với mục đích
tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và pháp luật đến công chức, đoàn viên, thanh niên và người lao động được hiệu quả cùng với việc xây dựng một xã hội học tập, nâng cao văn hóa đọc nơi công sở. Cùng với việc triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” và khuyến khích việc sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao hiểu biết, chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như tạo ra môi trường làm việc thân thiện nơi công sở.

Ngày 20/3/2023, Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Viện kiểm sát thành phố Cam Ranh đã phối hợp thực hiện công trình “Tủ sách pháp luật” đặt tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh. Tủ sách gồm có gần 250 đầu sách với nhiều nội dung phong phú đa dạng như: Luật, Bộ luật, các hệ thống các văn bản pháp luật, sách nghiên cứu chuyên ngành, tạp chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ấn phẩm báo chí, các đầu sách về Đảng, đoàn thể, văn học nghệ thuật, văn hóa, lịch sử của địa phương, tạp chí về pháp luật

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần sáng tạo, xung kích của đoàn viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh nhằm tăng cường phổ biến giáo dục và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Quang Khải

Liên kết website

Thông kê truy cập