Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CHI BỘ VIỆN KSND HUYỆN CAM LÂM TỔ CHỨC SINH HỌAT CHUYÊN ĐỀ

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.


CHI BỘ VIỆN KSND HUYỆN CAM LÂM TỔ CHỨC SINH HỌAT CHUYÊN ĐỀ
Toàn cảnh Hội nghị

   Thực hiện Nghị quyết số: 02-NQ/BCSĐ ngày 18/01/2024; Nghị quyết số: 03-NQ/BCSĐ ngày 23/01/2024 của Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và quán triệt tổ chức thực hiện Quy định 131-QĐ/TW và Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Vừa qua, Chi bộ Viện KSND huyện Cam Lâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2024 giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ đã giới thiệu khái quát những nội dung cơ bản của Quy định số 132, 131 theo đó, Quy định 132 gồm 4 chương, 14 điều quy định rất cụ thể, rõ ràng về nội dung, nguyên tắc, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án. Đặc biệt, Quy định đã chỉ rõ 28 biểu hiện hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án, đây chính là cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nhân dân nhận diện, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này. Quy định 131 gồm 4 chương, 11 điều cũng quy định rõ nguyên tắc, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; 22 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần phải chú ý thực hiện.

Ngoài ra, trong Quy định số 132 và 131 còn nêu rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Chi bộ, các đảng viên đã tập trung thảo luận làm rõ các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án; trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán để có biện pháp phòng, chống trong mỗi đảng viên. Bên cạnh đó cũng xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án; trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán để tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Kết thúc buổi sinh hoạt Chuyên đề, ghi nhận đóng góp của các đồng chí Đảng viên, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo, định hướng đơn vị tiếp tục tập trung vào các giải pháp sau:

1. Xây dựng đội ngũ Đảng viên, Kiểm sát viên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Đề cao trách nhiệm nêu gương “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. 

3. Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về, ma túy, kinh tế, chức vụ, tham nhũng, sở hữu, môi trường nhằm đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

   4. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về phòng ngừa tội phạm tham nhũng bằng các giải pháp “chống tham nhũng phải bắt đầu từ chống tiêu cực. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực là xử lý các suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

VKSND huyện Cam Lâm

Liên kết website

Thông kê truy cập