Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2024)

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị quán triệt tuyên truyền kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thực hiện Công văn số 208-CV/BTGTU, ngày 08/6/2023 của Ban Tuyên giáo - Thành uỷ Nha Trang, sáng ngày 15/6/2023, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã tổ chức hội nghị quán triệt tuyên truyền kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Dự hội nghị có 35 đảng viên, quần chúng của chi bộ tham gia.

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức  hội nghị quán triệt tuyên truyền kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ  Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên và quần chúng được nghe đồng chí Bùi Duy Cường - Bí thư Chi bộ quán triệt, tuyên truyền các nội dung: Toàn văn phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thông báo Hội nghị và các tài liệu tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp đội ngũ đảng viên, công chức nắm vững những nội dung của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nêu gương của các đồng chí đảng viên; đồng thời cổ vũ, động viên công chức, người lao động của đơn vị nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

VKSND TP Nha Trang

Liên kết website

Thông kê truy cập