Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Chi bộ 4 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa quán triệt, học tập và thực hiện Quy định số 131- QĐ/TW ngày 27/10/2023 và Quy định 132- QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 27/02/2024 của Chi bộ 4 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 05/3/2024, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Chi bộ 4 tiến hành tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề: Tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Chi bộ 4 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa quán triệt, học tập và thực hiện Quy định số 131- QĐ/TW ngày 27/10/2023 và Quy định 132- QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị
Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham dự và chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Chi bộ 4 đã tiến hành quán triệt các nội dung cơ bản của Quy định số 131-QĐ/TW và Quy định số 132-QĐ/TW đến các đồng chí Đảng viên Chi bộ 4 và Công chức Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự sơ thẩm (Phòng 1). Đặc biệt lưu ý đến 28 nội dung tại Điều 6 Quy định số 132-QĐ/TW - đây là những nội dung hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát nói chung và Kiểm sát viên, công chức được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nói riêng. Hội nghị cũng xác định: C
ác cơ quan và người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án được trao nhiều quyền lực, quá trình thực thi quyền lực có tính độc lập cao nên nếu không kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực thì nguy cơ lạm quyền, lợi dụng quyền lực để tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này là rất lớn; các cơ quan và người có thẩm quyền trong hoạt động này luôn có nguy cơ vì vụ lợi hoặc động cơ khác, làm trái hoặc làm vượt quá nhiệm vụ, quyền hạn được giao, gây thiệt hại về tài sản hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hậu quả là ảnh hưởng trực tiếp đến nền tư pháp trong sạch của đất nước, xâm phạm trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào công lý, với Đảng, Nhà nước và chế độ. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập và thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án là việc rất thiết thực và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Qua hội nghị đã nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động của các công chức, đảng viên trong Chi bộ, nhất là người đứng đầu đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong động thanh tra, kiểm toán và kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Phòng 1 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập