Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CHĂM LO CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ - PHƯƠNG CHÂM CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NGÀNH KIỂM SÁT KHÁNH HÒA

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa được thành lập ngày 29/11/2005. Qua 03 lần kiện toàn, Ban hiện có 04 thành viên trong đó 01 đ/c Phó Viện trưởng làm Trưởng Ban và 03 đ/c ủy viên (02 đ/c Trưởng phòng và 01 đ/c phó phòng).

Trong những năm qua, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thông qua các hội nghị của ngành đã tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong ngành kiểm sát Khánh Hòa Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch hành động số 492/KH-VKS ngày 13/4/2016 về Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...về bình đẳng giới, đồng thời tham mưu tốt việc thực hiện chế độ chính sách lao động nữ trong đơn vị.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kịp thời động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nữ công chức và người lao động nữ học tập, công tác và phát huy được năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Đã thực hiện việc lồng ghép giới trong công tác cán bộ từ khâu tuyển chọn, đào tạo, đề bạt bổ nhiệm cán bộ nữ, phát huy được thế mạnh, ưu điểm của cán bộ nữ. Thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm. Kịp thời động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho nữ cán bộ công chức tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học (đã cử gần 150 lượt cán bộ nữ đi đào tạo, bồi dưỡng)...tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm sát do ngành tổ chức. Hiện nay có 3 đ/c cán bộ nữ có trình độ thạc sĩ (25%) và 68 nữ có trình độ đại học, hàng năm cán bộ nữ lần lượt được cử tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn về bình đẳng giới do Sở (Phòng) Lao động thương binh xã hội địa phương tổ chức (90% được tập huấn).

Toàn ngành Kiểm sát Khánh Hòa hiện có 180 biên chế và 30 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ. Cán bộ nữ có 94 đ/c (44,76%), trong đó 11 nữ công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý ở 2 cấp (22,4%), 5 nữ tham gia cấp ủy (20,8% chưa kể 3 đ/c nữ là lãnh đạo Viện 2 cấp đã nghỉ hưu).

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức nữ, nhất là các chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chính sách đối với nữ cán bộ công chức khi mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng…, các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản trong nữ cán bộ công chức, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ nữ.
Phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ (8/3), ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Gia đình Việt Nam. Biểu dương “ Cán bộ nữ tiêu biểu”, biểu dương, tặng quà hỗ trợ con công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi. Tổ chức tọa đàm để trang bị cho cán bộ nữ ngành kiểm sát kiến thức về bình đẳng giới, tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong thời gian qua lãnh đạo đơn vị, cấp ủy đảng đã quan tâm và chỉ đạo sâu sát, kịp thời, nhất là đồng chí Viện trưởng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để nữ CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như có điều kiện để nâng cao trách nhiệm, vai trò của mình trong các phong trào thi đua, qua đó cán bộ nữ kịp thời nghiên cứu, tìm ra những cách thức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình và bản thân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tham gia các phong trào thi đua do ngành và các đoàn thể phát động.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành kiểm sát Khánh Hòa đã hoạt động và đạt được nhiều kết quả nhất định, có sự chuyển biến tích cực, đóng vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có nhiều cố gắng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ phụ nữ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của công chức nữ.

Tiếp tục hoạt động, chăm lo, động viên đối với nữ công chức, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ VKSND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện những giải pháp như sau:

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, đảng viên và người lao động về ý nghĩa, mục đích của Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Lãnh đạo viện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị. Kịp thời tham mưu trong việc giải quyết những đề xuất, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong đơn vị.

- Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, về dân số... thông qua nhiều hình thức.

- Phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn tuyên dương những đồng chí nữ gương mẫu, tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nuôi dưỡng, giáo dục con tốt, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Tổ chức giao lưu học hỏi nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt  Nam 20/10 đối với phụ nữ hai cấp tỉnh, huyện.

- Vận động nữ cán bộ công chức trong ngành kiểm sát Khánh Hòa nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực xây dựng và thực hiện tốt chính sách, pháp luật nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tích cực rèn luyện nâng cao giác ngộ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác.

- Bồi dưỡng phát triển đảng viên nữ, chú trọng việc bố trí, phân công công tác để đảng viên nữ có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong đơn vị.

Phòng TCCB

Liên kết website

Thông kê truy cập