Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2024)

Bàn về việc xác định mốc thời gian để lập hồ sơ đề nghị xét giảm, miễn thời hạn chấp hành án hình sự tại cộng đồng

1. Về nội dung vụ việc:

Ngày 11/01/2022, Cơ quan Quản lý Thi hành án hình sự (C11) - Bộ Công an ban hành Hướng dẫn số 06/HD-CQQLTHAHS (C11) hướng dẫn thực hiện giảm, miễn thời hạn chấp hành án hình sự tại cộng đồng đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và tổ chức thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự.

Qua nghiên cứu nội dung Hướng dẫn trên, Tác giả bài viết nhận thấy:

Tại điểm 1 và điểm 3.b, Mục I của Hướng dẫn số 06:

“1. Tổ chức rà soát, đề nghị giảm, miễn thời hạn chấp hành án.

Mỗi năm thực hiện 03 đợt rà soát, đề nghị giảm, miễn thời hạn chấp hành án với mốc thời gian (để tính thời gian đã chấp hành, thời gian còn lại) như sau: Dịp Tết Nguyên đán (Đợt 1), tính đến ngày 31/01; Dịp lễ 30/4 (Đợt 2), tính đến ngày 30/4 và Dịp lễ 02/9 (Đợt 3), tính đến ngày 31/8.

3. Thực hiện rà soát, đề nghị giảm, miễn thời hạn chấp hành án của UBND cấp xã.

b/ Thời gian rà soát, đề nghị giảm, miễn thời hạn của UBND cấp xã: Đợt 1 hoàn thành trước ngày 05/01; Đợt 2 hoàn thành trước ngày 05/4; Đợt 3 hoàn thành trước ngày 05/8.”

Như vậy, Công an cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện việc rà soát toàn bộ người chấp hành án tại địa bàn, lập danh sách những trường hợp có đủ điều kiện giảm, miễn thời hạn chấp hành án được xác định mốc thời điểm tính đến ngày 31/01 (Đợt 1); tính đến ngày 30/4 (Đợt 2) và tính đến ngày 31/8 (Đợt 3) theo hướng dẫn tại điểm 1 Mục I của Hướng dẫn số 06 là chưa phù hợp với quy định về điều kiện, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo (tại điểm a, khoản 1 Điều 89, khoản 1 Điều 90 Luật Thi hành án hình sự); về điều kiện, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (tại điểm a, khoản 1 Điều 102, khoản 1 Điều 103 Luật Thi hành án hình sự); về điều kiện, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (tại điểm a khoản 1 Điều 64, khoản 1 Điều 65 Luật Thi hành án hình sự); về điều kiện miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại (tại khoản 6 Điều 62 Bộ luật Hình sự).

  • Tác giả bài viết đưa ra 01 trường hợp cụ thể như:

Người chấp hành án: Nguyễn Văn A, sinh năm 1990, phạm tội “Trộm cắp tài sản” bị xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 20/02/2022) và được giao cho UBND xã VT, thành phố NT, tỉnh KH quản lý giám sát giáo dục theo Bản án số …./2022/HSST (ngày 20/02/2022) và Quyết định Thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo số …. ngày 23/3/2022 của Tò án nhân dân thành phố NT.

Trong thời gian chấp hành án treo, Nguyễn Văn A có mặt tại địa phương, thực hiện đúng cam kết, chấp hành pháp luật, nghĩa vụ công dân, nộp xong án phí và nghĩa vụ dân sự theo quyết định của Bản án; định kỳ được Công an xã và UBND xã đánh giá, nhận xét cải tạo có tiến bộ. Tính đến ngày 31/8/2023, Nguyễn Văn A chấp hành được 18 tháng thử thách 11 ngày (được hơn ½ thời gian thử thách).

   Nếu căn cứ theo hướng dẫn tại điểm 1, điểm 3.b và điểm 4.a Mục I của Hướng dẫn số 06 thì: Trước ngày 05/8/2023, Công an xã VT, thành phố NT tiến hành việc rà soát, thấy người chấp hành án treo Nguyễn Văn A đủ điều kiện được rút ngắn thời gian thử thách nên rà soát, tham mưu cho UBND xã VT lập danh sách, lập hồ sơ và báo cáo cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố NT kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan (Đợt 3, hoàn thành trước ngày 05/8/2023) để Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố NT nghiên cứu, lập hồ sơ, tổ chức họp xét. Nếu thấy đủ điều kiện thì Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố NT gửi văn bản đề nghị Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân thành phố NT xem xét, giải quyết rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo Nguyễn Văn A (Đợt 3, hoàn thành trước ngày 15/8/2023) để Tòa án nhân dân thành phố NT mở phiên họp xét giải quyết rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo Nguyễn Văn A vào ngày 25/8/2023.

Bàn về việc xác định mốc thời gian để lập hồ sơ đề nghị xét giảm, miễn thời hạn chấp hành án hình sự tại cộng đồng
Ảnh minh họa

2. Ý kiến của Tác giả bài viết:

Với trường hợp trên, nhận thấy tính đến ngày 05/8/2023 (thời điểm Công an xã VT rà soát lập hồ sơ các trường hợp đủ điều kiện giảm, miễn thời hạn chấp hành án hình sự tại cộng đồng), Nguyễn Văn A chấp hành được 17 tháng 15 ngày thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 20/02/2022); Nguyễn Văn A chưa chấp hành được ½ thời gian thử thách, nên chưa đủ điều kiện để được UBND xã VT lập hồ sơ, báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố NT đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo Nguyễn Văn A theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 89 Luật Thi hành án hình sự.

v Trong thực tiễn thực hiện có 02 quan điểm:

Quan điểm thứ nhất: Theo Hướng dẫn số 06 của Cơ quan Quản lý Thi hành án hình sự (C11) - Bộ Công an thì UBND cấp xã lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo tính cho đến các mốc ngày: 31/01, 30/4, 31/8 là chấp hành được ½ thời gian thử thách.

Quan điểm thứ hai: Theo điểm a, khoản 1 Điều 89 Luật Thi hành án hình sự thì UBND cấp xã lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo đối với các trường hợp đủ điều kiện đã chấp hành được ½ thời gian thử thách.

Tác giả bài viết thống nhất với quan điểm thứ 2, khi đã chấp hành được ½ thời gian thử thách mới đủ điều kiện để lập hồ sơ đề nghị; Cơ quan lập hồ sơ đề nghị không thể lập hồ sơ đề nghị trong lúc bị án chưa chưa chấp hành đủ thời gian ½ thời gian thử thách.

 

   Thông qua bài viết này, Tác giả mong muốn các đồng nghiệp trong Ngành kiểm sát nhân dân cùng quan tâm, trao đổi nghiệp vụ, thống nhất nhận thức để áp dụng đúng quy định của pháp luật, nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm sát./.

T.V.Dũng ( P.8 - VKSND T. KH)

Liên kết website

Thông kê truy cập