Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

  
- Xe ô tô con nhãn hiệu MITSUBISHI PAJERO GLX, biển số 79C-0636. Giá khởi điểm: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng)
- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA COROLLA, biển số 79C-0971. Giá khởi điểm: 185.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu đồng).
Tổng giá khởi điểm 02 xe: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng).
Bán riêng lẻ từng tài sản.
Tài sản đã qua sử dụng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Địa chỉ có tài sản: 03 Biệt Thự -Phường Lộc Tho –TP Nha Trang.
Người có tài sản đấu giá: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Tổ chức đấu giá tài sản được quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016:
 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá là tài sản thanh lý;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, có tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá tài sản tương tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong 06 tháng gần đây.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
Thời gian: T8 giờ ngày 15/03/2021 đến 16 gi ngày 18/03/2021 (trong giờ hành chính).
Địa điểm: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: 03 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0258.3522197 để được hướng dẫn chi tiết.    

Vậy thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết để liên hệ nộp hồ sơ.

Bấm vào để xem và tải về:
CV 200.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập