Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

 17/8/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

Thứ Ba

18/8/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng dự Đại hội Đảng bộ huyện Vạn Ninh.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.
- Đ/c Hào dự họp tại UBND tỉnh.

Thứ Tư

19/8/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ Năm

20/8/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

Thứ Sáu

21/8/2020

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.


Bấm tải về lịch tuần
Lịch tuần ngày 17.8.2020.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập