Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020

Lịch công tác tuần từ ngày 01/7/2019 đến 05/7/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
01/07/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Thống kê.

- Đ/c Hồng tham gia Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Sở Tư pháp.

Thứ ba
02/07/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào làm việc với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ tư
03/07/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
04/07/2019

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
05/07/2019

- Viện trưởng làm việc với Tỉnh ủy (cả ngày).
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 23. Lịch tuần ngày 01.7.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập