Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2019)

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8)

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Là đơn vị nghiệp vụ thuộc tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hoạt động và chịu sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng 8 có các nhiệm vụ sau:

1. Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam,quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù và thi hành án hình sự.

2. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù và thi hành án hình sự, đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã và thành phố.

3. Thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ; phát hiện, tổng hợp các vi phạm của Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ của Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan tổ chức khác, tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành kháng nghị, kiến nghị nhằm khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

4. Tổng hợp những vướng mắc của các bộ luật hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan, tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

5. Tổ chức rút kinh nghiệm và trả lời thỉnh thị, xây dựng chuyên đề về nghiệp vụ chuyên môn.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

II. Cơ cấu tổ chức:

 Phòng 8 được biên chế 04 cán bộ, kiểm sát viên, gồm:01 Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng, 1 kiểm sát viên trung cấp, 1 kiểm sát viên sơ cấp.

III. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 03 Biệt Thự, Tp Nha Trang , Tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại : 058 3524042.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Các bài viết khác

Liên kết website

Thông kê truy cập