Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2019)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018 Ông Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, chỉ đạo Hội nghị
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 và kế hoạch số 635/KH-VKS-VP ngày 25/5/2018ngày 18/6/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa  tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 ở hai cấp kiểm sát. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng và Phó Viện trưởng Trần Thanh Thủy. Tại đầu cầu cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham dự Hội nghị có các đồng chí Trưởng, Phó phòng, Chánh thanh tra, Chánh văn phòng, Phó văn phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên. Tại đầu cầu 08 Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị có Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức và người lao động của đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác số 31/KH-VKS-VP ngày 08/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2018; tổ chức thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Hai cấp kiểm sát Khánh Hòa đã bám sát vào Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra để hoạt động và thực hiện chức năng theo luật định đã đạt được một số kết quả ở các khâu công tác như: không phê chuẩn, hủy bỏ  27 quyết định của cơ quan điều tra (tăng 17 quyết định), tiến hành kiểm sát trực tiếp 53 đơn vị và kiểm tra việc thực hiện 67 kiến nghị, kết luận kiểm sát có yêu cầu khắc phục vi phạm của năm 2017 (tăng 24 cuộc); ban hành 19 kháng nghị (tăng 07 kháng nghị), 61 kiến nghị (tăng 05 kiến nghị), 08 kiến nghị phòng ngừa, 30 kết luận có kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; 05 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm và 868 yêu cầu đối với các cơ quan hữu quan (tăng 703 yêu cầu).

            Hai cấp đã thực hiện tương đối tốt công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan như: tiến hành sơ kết việc thực hiện và sửa đổi, bổ sung, ký kết mới 11 quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan; xác định 23 vụ án điểm, tổ chức 46 phiên tòa xét xử để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, hai cấp kiểm sát còn thường xuyên họp bàn với các cơ quan hữu quan để bàn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong giải quyết án, các vụ, việc nhằm có sự thống nhất, nhất quán trong việc áp dụng pháp luật; đẩy mạnh tốc độ giải quyết các vụ, việc nhằm hạn chế sự tồn đọng quá hạn luật định.

Trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới, các Phòng trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh đã ban hành 32 thông báo rút kinh nghiệm, chỉ đạo, yêu cầu, hướng dẫn nghiệp vụ và trả lời 05 thỉnh thị đối với các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố. Đáng chú ý, trong kỳ thực hiện Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 và chỉ tiêu của ngành, cũng như kế hoạch công tác năm 2018 đã đề ra, hai cấp kiểm sát đã trực tiếp, tham gia hỏi cung 405 bị can, tăng 171 bị can so với năm 2017.

Trên cơ sở kết quả đạt được của hai cấp kiểm sát trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổng kết và đưa ra những chỉ tiêu tăng hai cấp kiểm sát cần phát huy, cũng như đưa ra những chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ năm 2017, những chỉ tiêu chưa đạt theo hệ thống chỉ tiêu của Ngành mà hai cấp kiểm sát cần phải đề ra giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố, các Phòng và tương đương trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác trong 6 tháng đầu năm 2018, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thời gian qua, trong đó tập trung vào việc tổ chức và đề ra các biện pháp để đạt được những chỉ tiêu, công tác của năm 2018. Các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa quán triệt một số công tác cần tập trung trong thời gian tới, cũng như giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị. 

Hội nghị đã thống nhất thông qua 09 nhiệm vụ trọng tâm của hai cấp kiểm sát Khánh Hòa thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đánh giá cao kết quả mà hai cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời yêu cầu Lãnh đạo các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố, các Phòng và tương đương tổ chức thực hiện 12 nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

1. Sau hội nghị các Viện kiểm sát cấp huyện và Phòng nghiệp vụ phải tiến hành tổ chức sơ công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018 tại đơn vị trong tháng 6/2018, trong đó tập trung kiểm điểm rút kinh nghiệm những tồn tại và đề ra những giải pháp để khắc phục.

2. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trong thời gian gần đây trong cả nước và trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện, Trưởng các phòng trực thuộc, các đồng chí lãnh đao, Kiểm sát viên được phân công trực nghiệp vụ phải đề cao tinh thần trách nhiệm, báo cáo ngay những vụ việc, vấn đề phức tạp mới nảy sinh, chủ động tham mưu cho Cấp ủy địa phương và lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh kịp thời xử lý các tình huống gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

3. Các Viện kiểm sát cấp huyện và Phòng nghiệp vụ phải đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo; rà soát kế hoạch, chương trình công tác năm, tập trung chỉ đạo quyết liệt những khâu công tác còn nhiều yếu kém, những chỉ tiêu chưa đạt để khắc phục, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao, những chỉ tiêu mới đề ra trong hệ thống thống chỉ tiêu của ngành kèm theo quyết định 379 của VKSND tối cao bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch đơn vị đã đề ra.

            4. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc thông báo số 443 ngày 13/4/2018 về ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng tại hội nghị giao ban công tác 04 tháng đầu năm 2018 trong 6 tháng cuối năm 2018. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, trong đó phải thường xuyên quán triệt công chức của đơn vị về phòng chống oan sai, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” và “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra để hạn chế án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; án bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm.       

5. Tiến hành rà soát và phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp có biện pháp xử lý theo đúng Chỉ thị số 06 ngày 02/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. quy định pháp luật và quy chế của ngành.

6. Viện kiểm sát Nha Trang, Viện kiểm sát Cam Lâm phối hợp với Tòa án cùng cấp, Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ liên quan và Phòng Thống kê tổ chức tốt phiên tòa trực tuyến hai cấp (đã chọn) trong quý III/2018.

            7. Lãnh đạo Viện các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo đối với công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật nhằm hạn chế án bị hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát, tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm. Đồng thời rà soát, bố trí số lượng công chức, Kiểm sát viên cho phù hợp với khối lượng, tính chất công việc của từng đơn vị.

8. Các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh phải tăng cường trách nhiệm quản lý, theo dõi và hướng dẫn về nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện. Tích cực tham mưu cho lãnh đạo Viện tỉnh ban hành thông báo rút kinh nghiệm những vụ án bị hủy, sửa đối với Viện kiểm sát cấp huyện. Lãnh đạo Viện kiểm sát các huyện, thị xã, thành phố phải nghiêm túc trong việc triển khai các thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát tối cao, cấp cao và tỉnh đến công chức trong đơn vị để rút kinh nghiệm chung.

9. Những khó khăn, vướng mắc đối với những vụ án, vụ việc cụ thể thì các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố phải có báo cáo ngay để Viện kiểm sát tỉnh xem xét, hướng dẫn và trả lời theo quy chế của ngành. Lưu ý, khi báo cáo thỉnh thị phải nêu rõ quan điểm giải quyết của đơn vị và đúng theo quy chế 279 của VKSND tối cao.

10. Tăng cường quản lý, giáo dục công chức và người lao động, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

11. Tăng cường công tác kiểm tra đối với công chức, trong đó tập trung kiểm tra về nghiệp vụ nhằm tránh sai sót trong thực thi nhiệm vụ.

   12. Thực hiện nghiêm túc quy chế số 279 ngày 01/3/2017 của VKSND tối cao về việc chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành kiểm sát nhân dân.

Một số hình ảnh tại các đơn vị cấp huyện:

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018

Tấn Trung

Liên kết website

Thông kê truy cập