Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH KIẾN NGHỊ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Thông qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết đơn khiếu nại “Thông báo không chấp nhận yêu cầu phản tố” của ông Hồ Đắc Phương (trú Diên Hòa, Diên Khánh), Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh nhận thấy Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh còn để xảy ra một số vi phạm như sau:

1. Đối với Thông báo không chấp nhận đơn yêu cầu phản tố số 194 ngày 24/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh:
- Về hình thức: Thông báo không chấp nhận đơn yêu cầu phản tố số 194 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh không thuộc Danh mục biểu mẫu trong tố tụng dân sự ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
- Về nội dung: Việc Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh không chấp nhận Đơn yêu cầu phản tố của bị đơn trong vụ án là không đúng với quy định tại Điều 192 (quy định về trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện), Điêu 202 (quy định về thủ tục yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập).
2. Đối với việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Đắc Phương:
- Đơn khiếu nại ngày 31/5/2019 của ông Hồ Đắc Phương khiếu nại Thông báo không chấp nhận yêu cầu phản tố số 194 ngày 24/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh do Chánh án Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh ban hành, căn cứ Điều 504 Bộ luật tố tụng dân sự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc về Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Việc phân công thẩm phán Võ Đức Thuận giải quyết khiếu nại theo Quyết định phân công số 01 ngày 03/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh là không đúng quy định pháp luật.
Khoản 01 Điều 504 Bộ luật tố tụng dân sự quy định:
“1. Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Thẩm phán, Phó Chánh án, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân do Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự có thẩm quyền giải quyết.
Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án thì Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.”
Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Ngày 07/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã ban hành Kiến nghị số 02/KN – VKS – DS yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh có biện pháp chỉ đạo kiểm tra để khắc phục những vi phạm nêu./.

Văn Công - VKSND huyện Diên Khánh

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập