Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 15/4/2019 đến 19/4/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
15/04/2019

- Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (cả ngày).
- Đ/c Hồng dự họp với Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII tại Tỉnh ủy Khánh Hòa.


Thứ ba
16/04/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
17/04/2019

- Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện một số Thông tư liên tịch trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 1.

Thứ năm
18/04/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
19/04/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 12.lichtuan15.4.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập