Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần (từ ngày 15/4/2019 đến 19/4/2019)

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

15/4/2019

- Nghỉ bù lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (cả ngày).

- Đ/c Hồng dự họp với Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII tại Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Thứ Ba

16/4/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ Tư

17/4/2019

- Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện một số Thông tư liên tịch trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 1.

Thứ Năm

18/4/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ Sáu

19/4/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm vào link dưới để tải lịch tuần:
12. Lịch tuần ngày 15.4.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập