Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
11/12/2017

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ ba
12/12/2017

- Viện trưởng làm việc với văn phòng
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Lãnh đạo dự họp góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Thứ tư
13/12/2017

- Họp Hội đồng kỷ luật.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
14/12/2017

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ sáu
15/12/2017

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.


Bấm vào link dưới đây để tải về máy:
Lịch tuần ngày 11.12.2017.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập