Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần (từ ngày 08/4/2019 đến 12/4/2019)

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

08/4/2019

- Đ/c Hồng dự họp góp ý dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) tại Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ Ba

09/4/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Hào đi công tác tại huyện Trường Sa (10 ngày).

- Đ/c Thủy dự họp liên ngành tại Tòa án tỉnh Khánh Hòa bàn cách xử lý vật chứng trong các vụ án hình sự từ năm 1997 đến năm 2004.

Thứ T­ư

10/4/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ Năm

11/4/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ Sáu

12/4/2019

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.

- Đ/c Hồng làm việc với Viện trưởng 03 VKS huyện (Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh) nghe báo cáo kết quả công tác tháng 3 và phương hướng công tác tháng 4.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.


Bấm vào link dưới để tải lịch tuần:
11. Lịch tuần ngày 08.4.2019_Chinh sua.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập