Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Lịch công tác tuần từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
08/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ ba
09/10/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
10/10/2018

- Tập thể Lãnh đạo Viện dự họp tại Tỉnh ủy.
Đ/c Hào tham gia Đoàn kiểm tra của Hội đồng trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hòa tại huyện Cam Lâm.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ năm
11/10/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào tham gia Đoàn kiểm tra của Hội đồng trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hòa tại huyện Khánh Vĩnh.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
12/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 08.10.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập