Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
5/02/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

Thứ ba
6/02/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

- Lãnh đạo Viện dự họp mặt cuối năm tại Tỉnh ủy.

Thứ tư
7/02/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
8/02/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).

Thứ sáu
9/02/2018

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.


Lịch tuần ngày 05.02.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập