Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chung tay, góp sức giữ vững chủ quyền quốc gia, xây dựng biển, đảo quê hương giàu đẹp và phát triển bền vững

Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát và Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lâm

Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự. Sau quá trình chuẩn bị, chiều ngày 18/7/2013, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm, Viện kiểm sát và Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lâm tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác thi hành án dân sự giữa Viện kiểm sát và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Viện trưởng Viện kiểm sát và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm thay mặt Lãnh đạo hai đơn vị đã ký " Quy chế phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự giữa Viện kiểm sát và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm" trước sự chứng kiến của cán bộ, công chức hai đơn vị.

Lễ ký kết quy chế  phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát và Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lâm

Quy chế gồm 3 chương, 11 điều, ngoài những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng thì Quy chế tập trung đề cập đến các nội dung phối hợp như: trình tự, thủ tục kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự; thời hạn Chi cục thi hành án gửi các quyết định, văn bản cho Viện kiểm sát; thời hạn Chi cục thi hành án gửi hồ sơ để Viện kiểm sát nghiên cứu; trình tự họp bàn giải quyết thi hành án; thời hạn gửi số liệu thống kê, báo cáo ... Quy chế được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng ngành, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của mỗi đơn vị.
Việc hai đơn vị ban hành Quy chế phối hợp trong công tác là cơ sở pháp lý, tạo ra một quy trình chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Trần Danh Cảnh

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập