Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Công tác kiểm sát việc xét và công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chế định mới, chuyển từ hình thức chấp hành án tại các cơ sở giam giữ sang chấp hành tại cộng đồng, lần đầu các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện. Để thực hiện tốt công tác kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện các cơ quan tư pháp đã thực hiện tốt theo quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các Thông tư, Nghị quyết, hướng dẫn của các ngành tư pháp Trung ương.

Công tác kiểm sát việc xét và công bố Quyết định  tha tù trước thời hạn có điều kiện
Hình ảnh tại Lễ công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân của Trại giam A2

Nhân dịp kỷ niệm ngày 2/9.
Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt. Ngày 08/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tham gia Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa và Trại giam A2, thuộc Tổng Cục VIII- Bộ Công an, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 


Qua quá trình
thực hiện nghiêm túc, khách quan, đánh giá, thẩm định từng hồ sơ phạm nhân, Hội đồng đã thống nhất quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 29 phạm nhân. Số phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn đều là những phạm nhân có ý thức cải tạo tốt; có đủ điều kiện về thời gian chấp hành án; thời gian về xếp loại thi đua và đã thi hành án xong các quyết định về án phí, bồi thường dân sự theo đúng quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số: 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 hướng dẫn thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện.


Ngày
15, 16/8/2018, Trại giam A2- Tổng cục VIII-Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân của Trại giam A2, Tổng cục VIII-Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi lễ công bố các Quyết định trên tại Trại giam A2- Tổng cục VIII-Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục theo quy định./.

Phòng 8 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập